Comunidade

Os nosos usuarios gardan unha sabeduría colectiva compartindo consellos globais e locais Estes consellos poden ser discutidos pola comunidade usando comentarios, e tamén ser votados coma favoritos ou inapropiados.

Os consellos preséntanse coa súa declaración en forma relevante mostrar consellos só se poñan en venta os seus hábitos de gastos, anque todos os consellos son públicos e se puede navegar e buscar. Os consellos locais poden ser situados en google earth!Identifícate