Visión global de las cuentas

Sería interesante poder visualizar la lista de transacciones no sñolo por meses, sinó todo un año (en lista)
Tags: visualización
Geplaatst op 12-05-2011 17:23 | 0 Commentaar | 0 Keer als favoriet toegevoegd | 0 keren gemarkeerd als ontoepasselijk
 

Commentaar

Registreer om berichten te schrijven Of wordt lid hier