Tente acumular dinheiro

"A maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Para mim, ele deve acumulado para proporcionar liberdade"

T. Harv Eker
Tags: acumulado liberdade
Geplaatst op 01-11-2008 03:06 | 0 Commentaar | 0 Keer als favoriet toegevoegd | 0 keren gemarkeerd als ontoepasselijk
 

Commentaar

Registreer om berichten te schrijven Of wordt lid hier