Saving $$$ on propane gas for your home

You can save a lot of $$$ simply by turning out the pilot light on your gas fire(s).
Tags: gas propane
Geplaatst op 02-11-2008 23:54 | 0 Commentaar | 0 Keer als favoriet toegevoegd | 0 keren gemarkeerd als ontoepasselijk
 

Commentaar

Registreer om berichten te schrijven Of wordt lid hier