Save on Prok

Buy pork chops in bulk, usually most of the assorted cut chops are still really good parts of the pig, just too thin or too big to get slapped with a high price name.
Tags: food
Geplaatst op 18-10-2008 08:06 | 0 Commentaar | 0 Keer als favoriet toegevoegd | 0 keren gemarkeerd als ontoepasselijk
 

Commentaar

Registreer om berichten te schrijven Of wordt lid hier