Save money on land lines

Get a "data line" service, without the extras. Only cost about $20 including taxes, used for local calls only.
Tags: land line telephone
Geplaatst op 28-05-2008 05:28 | 0 Commentaar | 0 Keer als favoriet toegevoegd | 0 keren gemarkeerd als ontoepasselijk
 

Commentaar

Registreer om berichten te schrijven Of wordt lid hier