Save money on Eye glasses

Get Your prescription from your optometrist for each eye then buy one pair of each magnifacation with the same frame style at Dallor store and change the one lens and presto 2$ glasses.
Tags: optics
Geplaatst op 02-04-2010 04:56 | 0 Commentaar | 0 Keer als favoriet toegevoegd | 0 keren gemarkeerd als ontoepasselijk
 

Commentaar

Registreer om berichten te schrijven Of wordt lid hier