Refuel at night

Petrol/Gasoline expands with heat, so filling up on a hot afternoon gives you less than refuelling during the cool of the night.
Tags: fuel
Geplaatst op 05-11-2008 07:33 | 2 Commentaar | 0 Keer als favoriet toegevoegd | 0 keren gemarkeerd als ontoepasselijk
 

Commentaar

#1     Nice tip... Thanks...
Geplaatst op 10-12-2008 11:54
#2     It is true
Geplaatst op 02-04-2009 09:26

Registreer om berichten te schrijven Of wordt lid hier