Peter Marshall

When we long for a life with no difficulties, remind us that oaks grow strong in contrary winds, and diamonds are made under pressure. - Peter Marshall
Tags: diamond, difficulties life, oak, pressure, wind,
Geplaatst op 22-06-2008 14:42 | 0 Commentaar | 0 Keer als favoriet toegevoegd | 0 keren gemarkeerd als ontoepasselijk
 

Commentaar

Registreer om berichten te schrijven Of wordt lid hier