How to save on batteries.

Buy rechargeable batteries. They cost more up front but are worth it in the long run.
Tags: batteries
Geplaatst op 10-10-2007 20:11 | 0 Commentaar | 0 Keer als favoriet toegevoegd | 0 keren gemarkeerd als ontoepasselijk
 

Commentaar

Registreer om berichten te schrijven Of wordt lid hier