How To Lower Electrical Bill

Unplug items when not in use
Keep temp at 80/nights off in mornings/evenings
use light over oven at nights
turn off TVs before going to bed
-----------
Yolanda Shennett
Tags: bill electric
Geplaatst op 16-12-2013 05:45 | 0 Commentaar | 0 Keer als favoriet toegevoegd | 0 keren gemarkeerd als ontoepasselijk
 

Commentaar

Registreer om berichten te schrijven Of wordt lid hier