Dollar Value Menu

You can still eat healthy and cheap buy taking advantage of the dollar value menu at McDonalds. Buy a side salad and a McChicken sandwich and you have yourself a mini chicken salad. =)
Tags: food
Geplaatst op 02-10-2009 19:04 | 0 Commentaar | 0 Keer als favoriet toegevoegd | 0 keren gemarkeerd als ontoepasselijk
 

Commentaar

Registreer om berichten te schrijven Of wordt lid hier