Comparar precios

No tirar los tickets de compra y comparar los precios de un mismo producto comprado en distintos sitios.
Tags: precios
Geplaatst op 28-06-2008 18:13 | 0 Commentaar | 0 Keer als favoriet toegevoegd | 0 keren gemarkeerd als ontoepasselijk
 

Commentaar

Registreer om berichten te schrijven Of wordt lid hier