Cómo baixar a factura de electricidade

- Substituir as lámpadas de mais uso por lámpadas fluorescentes de baixo consumo. (Os puntos de luz de pouco uso non paga a pena, porque a diferencia de prezo compensa).

- Automatizar procesos e equipos, por exemplo PC's, TV, etc con mecanismos propios (no canto dos PC's) ou alleos (como por exemplo temporizadores horarios) para restrinxir o consumo en periodods de inactividade (noites).

- Instalar detectores de presencia nas corredoiras, con desconexions automaticas para os puntos de luz, para evitar iluminacion innecesaria.

- Instalar termostatos en cada estancia no canto de ter calefacción eléctrica, para non penalizar o consumo xeral cando un cuarto estea a menor temperatura que o resto.

- Revisar o illamento térmico de toda a casa e establecer procedementos para non abrir xanelas, portas, etc e perder enerxía/calor.
태그: aforro, automatizar, calefacción electricidade,
04-03-2011 15:03에 게시 | 0 댓글 | 좋아하는 글로 등록된 횟수: 0 | 부적절한 글로 등록된 횟수: 0
 

댓글

댓글을 쓰려면 로그인 하세요 또는 가입 여기